apportprøveskolen

 • Apportprøveskolen: søk

  På en apportprøve må både UK og AK hunder igjennom søkapporten. I dette innlegget får du se film av en søkapport og jeg beskriver hvordan denne foregår på en prøve og hva du kan forvente. 

 • Apportprøveskolen: spor

  Vil du starte på apportprøve, men vet ikke helt hvordan en slik prøve foregår? I apportprøveskolens andre del går jeg igjennom hvordan en sporapport fungerer med både tekst og film slik at du kan lese hva du bør trene mot og se hvordan det kan se ut.

 • Apportprøveskolen: vann

  Vil du starte på apportprøve, men vet ikke helt hvordan en slik prøve foregår? I denne tredje og siste delen av apportprøveskolen går jeg igjennom hvordan en vannapport fungerer med både tekst og film slik at du kan lese hva du bør trene mot og hvordan det kan

  ...