1AK skog på Budor

Hasse og jeg reiste til Budor for enda en start på skogen. Vi fikk tildelt et terreng som om noen få år kommer til å være helt igjengrodd og mens vi gikk der tenkte jeg på beitenæringa og at det er skikkelig synd det blir mindre og mindre beitedyr i terrengene. Ikke bare fordi de holder terrengene åpne for ferdsel, men også for fuglene som er avhengige av denne hjelpen for å beholde god tilgang til mat. Det er naturens synergi.
 
Uansett, dagens var en søksmessig utfording og akkurat når tankene var på sitt mørkeste og konseptet jaktprøver føltes fullstendig meningsløst (😂) trakk Hasse ann og spikret et stort rypekull. En djerv avstandsreis, ro i oppflukt, optimistisk drapsforsøk på to krikkender under utredning og en apport senere fikk Hasse tildelt en ny 1. AK.
 
Jeg er spesielt imponert over apporten da denne ble lagt like ved pytten med krikkendene (som fortsatt lå i sivet). Hasse var heldigvis eksemplarisk og veldig flink til å endre fokus. Han ønsket seg dobbel baconburger som premie, og det fikk han selvsagt!
 
For en velorganisert og fin prøve Budorprøven var. Tusen takk for oss.